UU-vejledning

UU er en forkortelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Målet for UU’s arbejde er, at alle unge vælger, påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.


I grundskolen er der 2 hovedspor i UU’s vejledning:

 1. Kollektiv vejledning til de uddannelsesparate elever.
 2. Udvidet vejledning til de ikke uddannelsesparate elever.

Kollektiv vejledning (klassevis) kan indeholde:

 • Introduktion til uddannelsessystemet, uddannelsesguiden og eVejledning
 • Ung til ung vejledning, hvor I som forældre også er inviteret med
 • Introduktionskurser til 2 ungdomsuddannelser
 • Information om ansøgningsprocessen

Udvidet vejledning (individuelt eller i grupper) kan indeholde:

 • Individuelt tilrettelagte vejledningsforløb
 • Brobygning i 9. klasse (obligatorisk)
 • Individuelle vejledningssamtaler
 • Gruppevejledning og workshops
 • Ekstra praktik og ekstra brobygning
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan og ansøgning
 • Mentor

Du kan læse mere om UU Randers og vejledning i 7.-9. klasse her.

UU-vejledning på Rismølleskolen

Skolens UU-vejleder er Anni Hansen
Anni kan kontaktes på telefon 4033 3525.
[email protected]

Gode links

www.ug.dk
stor oversigt over erhverv og uddannelser

www.minfremtid.dk
stor database med tekst, billeder og videoer fra Studie og Erhverv

www.skrivansoegning.dk
eksempler på ansøgninger

www.brobygning.net
oversigt over brobygningsforløb

www.evejledning.dk
hjælp til unge og forældre, også i aftentimerne og i weekenden

www.uvm.dk
undervisningsministeriets hjemmeside med love og bekendtgørelser

www.efterskole.dk
efterskoleforeningens hjemmeside med beskrivelser af samtlige efterskoler