Værdigrundlag

Værdier på Rismølleskolen

På Rismølleskolen vægter vi både den sociale og den faglige trivsel højt. Vi ser stor vigtighed i at skabe en varieret hverdag med spændende læringsmiljøer, vekslende undervisningsformer og høj faglighed for de enkelte elever. Samtidig skal eleverne lære i et trygt og nærværende klasserum med engagerede lærere og pædagoger, som samarbejder tæt om de enkelte elever, klasser og årgange.  

Vi arbejder ud fra Rismølleskolens fælles værdigrundlag: dialog, fællesskab og udvikling.

Du kan læse mere om skolens værdier for hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling under de enkelte afdelinger.

Sektorpolitik

I Randers Kommunes sektorpolitik for skoleområdet er der beskrevet en præsentation af de mål og de holdninger, som skal være kendetegnende for skolerne i Randers Kommune. Sektorpolitikken omfatter derfor både skolens kerneydelse og de funktioner, der knytter sig hertil.

Du kan finde sektorpolitikken for skoleområdet her.