Regler

På Rismølleskolen har vi formuleret følgende ordensregler, som skal medvirke til at gøre det rart og trygt for alle at være på skolen:

  • Eleverne skal vise hensyn til kammerater og andre, som færdes på skolen.
  • Eleverne skal behandle vore fælles omgivelser godt, så vi har et rart miljø.
  • Eleverne skal følge de anvisninger som skolens ansatte og skolepatruljen giver.

For at sikre en god og rolig start på dagen er lærerne især på de mindste årgange i klasserne allerede kl. 8:00.
Herved er der mulighed for en snak med forældre og elever inden undervisningen begynder kl. 8:05.

På Rismølleskolen proriterer vi sundhed. Derfor er slik, sodavand og energidrik ikke en del af skoledagen hos os. Dette hører sig kun hjemme på elevfødselsdage.